Ez egy szerződésminta, amit az IDŐHÁZ bocsát rendelkezésre a szállásadó részére. Nem garantáljuk, hogy tartalma minden szempontból megfelel, ezért a szállásadó szabadon kiegészítheti. Az IDŐHÁZ nem felelős a szállásadó és a szálláskereső közt létrejött megállapodásért.

1. Alkalmazás

1.1 Jelen szerződés értelmében a szállásadó beleegyezik abba, hogy az ingatlanát (hétvégi ház, nyaraló, üdülő, vendégház, stb.) támogatási fokozata alapján INGYEN vagy jelentős KEDVEZMÉNNYEL felajánlja néhány éjszakára egy krónikusan beteg személy, valamint családja és/vagy barátai részére.

1.2 A felek tudomásul veszik, hogy az IDŐHÁZ csak közvetít a szállásadók és a szálláskeresők között, de nem ügynöke vagy képviselője egyik félnek sem. A felek megállapodnak abban, hogy az IDŐHÁZ semmilyen módon nem részese az esetlegesen felmerülő vitáknak.

2. Foglalás és lemondás

2.1 A dátumokat és a felajánlott éjszakákat a felek elfogadták és ebben megegyeztek.

2.2 A foglalás visszavonható az alábbi esetekben:

a.) a szálláskereső és a szállásadó közötti kölcsönös megállapodás esetén; vagy
b.) ha a beteg állapota romlik, és nem képes igénybe venni a szállást; vagy
c.) ha a szállás váratlan okok miatt nem elérhető, pl tűz, beázás, stb.

2.3 Ha a szálláskereső a fenti 2.2 pontban leírtak miatt nem tudja elfoglalni a szállást az eredeti időpontban, akkor új foglalást kérvényezhet. Az új időpont egyeztetése a szállásadó és a szálláskereső feladata. Az IDŐHÁZ tájékoztatást kér a fejleményekről.

3. INGYENESSÉG vagy KEDVEZMÉNY (KÖTELEZŐ!)

3.1 A felek megállapodnak abban, hogy a szállásadó karitatív módon bizosítja ingatlanát a vendégek számára a következő módon:

a.) Hazai szállás esetén TELJESEN INGYENES
b.) Külföldi szállás esetén KEDVEZMÉNYES

* INGYENES esetén nem kérhető bérleti díj, költséghozzájárulás (pl. rezsi), takarítási díj, sem Idegenforgalmi Adó (IFA).

4. Az ingatlan használata és gondozása

4.1 A felek egyeztetnek és megállapodnak az érkezés és távozás időpontjáról, kell-e ágynemű, stb.

4.2 A szálláskereső felelős azért, hogy ellenőrizze, hogy az ingatlan megfelel-e az igényeinek, például egészségügyi ellátás, akadálymentesítés vagy megközelíthetőség (busz, vonat, gépkocsi) tekintetében.

4.3 A vendégek tudomásul veszik, hogy a karitatív szállás célja, hogy támogatást nyújtson a betegnek és hozzátartozói számára. A szállásadó önként ajánlja fel ingatlanát egy jó cél érdekében, ezért a vendégek vállalják, hogy:

a.) a tartózkodásuk alatt nem zavarják környezetüket és a szomszédokat hangos zenével, antiszociális magatartással, valamint este 10 után nem használnak hangos, zajkeltő berendezéseket sem a házban, sem a kertben

b.) a szállásadót értesítik, ha a beteg állapota a foglalás időpontjáig romlik, és kockázatos lenne az ott tartózkodás (beteg nélkül a karitatív szállás nem vehető igénybe)

c.) körültekintően járnak el az ingatlan használata során, és betartják a szállasadó feltételeit, beleértve a gyógyszerek vagy orvosi berendezések biztonságos kezelését és ezek eltávolítását távozáskor

d.) több ember nem tartózkodhat a szálláson, mint ahány vendég jelentve lett az IDŐHÁZ és a szállásadó felé (vendéglista)

e.) az ingatlant tisztán és rendben tartják, és bármilyen kár esetén haladéktalanul értesítik a tulajdonost

f.) távozáskor tisztán és rendben adják át az ingatlant, és ugyanolyan állapotban hagyják el, mint érkezéskor volt

g.) nem használják az ingatlant törvényellenes célokra

h.) gondoskodnak arról, hogy ne dohányozzon senki az ingatlan területén (vagy ahogy a tulaj megszabja)

4.4 Ha a szállasadó egyéb eszközöket biztosít a vendég részére (például kajak, kerékpár, medence, stb), azokat a vendégek a saját felelősségükre használják.

5. Ellenőrzés

5.1 A tulajdonos vagy a tulajdonos képviselője előzetes értesítés után bármikor megtekintheti az ingatlant, ha meg akar győződni a szerződés feltételeinek betartásáról.

6. Felelősség és kártalanítás

6.1 A szállásfoglaló felelősséggel tartozik a tulajdonos felé, és haladéktalanul kártalanítja a tulajdonost minden olyan kárért, veszteségért, kiadásért, amit a vendégek okoznak felelőtlen vagy jogellenes tevékenységükkel

6.2 A szállásadó nem vállal felelősséget a vendégek személyes tárgyaiban keletkezett károkért, sérülésekért.

6.3 A szállásfoglaló nem követhet el olyan cselekményt vagy mulasztást, illetve nem engedhet meg olyan cselekményt vagy mulasztást, amely érvénytelenítené a tulajdonos ingatlanára vonatkozó biztosítás feltételeit. Az ebből adódó károkat haladéktalanul megtéríti.

7. Vis major

7.1 Egyik fél sem felelős és tekinthető úgy, hogy megszegte a szerződést, ha olyan speciális helyzet adódik, amely a felek ellenőrzésén kívül esik.

8. Általános rendelkezések

8.1 A fenti feltételek a teljes és végleges megállapodás pontjai, és minden korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodás helyébe lépnek.

8.2 Mindkét fél teljes jogkörrel és felhatalmazással rendelkezik a jelen megállapodás megkötésére.

8.3 Mivel az IDŐHÁZ nem szállástulajdonos, nem szállásadó, csak közvetítő szerepet tölt be, ezért mindkét fél elfogadja, hogy bármilyen vitában vagy nézeteltérésben az IDŐHÁZ nem segíthet és a konfliktusnak nem része.